Thursday, April 16, 2009

SISTEM KIRAAN DALAM BAHASA RUNGUS

[1]  ISO = SATU

[2]  DUVO = DUA

[3]  TOLU = TIGA

[4]  APAT = EMPAT

[5]  LIMO = LIMA

[6]  ONOM = ENAM

[7]  TURU = TUJUH 

[8]  VALU = LAPAN

[9]  SIZAM = SEMBILAN

[10]  HOPOD = SEPULUH

[11]  HOPOD OM ISO = SEBELAS

[12]  HOPOD OM DUVO = DUABELAS

.......

[20]  DUVO NOPOD = DUA PULUH

[21]  DUVO NOPOD OM ISO = DUA PULUH SATU

[22]  DUVO NOPOD OM DUVO = DUA PULUH DUA

..........

[30]  TOLU NOPOD = TIGA PULUH

[31]  TOLU NOPOD OM ISO = TIGA PULUH SATU

[32]  TOLU NOPOD OM DUVO = TIGA PULUH DUA

........

[100]  HATUS = SERATUS

[101]  HATUS OM ISO = SERATUS SATU

[102]  HATUS OM DUVO = SERATUS DUA

.......

[110]  HATUS HOPOD = SERATUS SEPULUH

[111]  HATUS HOPOD OM ISO = SERATUS SEBELAS

[112]  HATUS HOPOD OM DUVO = SERATUS DUABELAS

.....

[120]  HATUS DUVO NOPOD = SERATUS DUA PULUH

[121]  HATUS DUVO NOPOD OM ISO = SERATUS DUA PULUH SATU

[122]  HATUS DUVO NOPOD OM DUVO = SERATUS DUA PULUH DUA

..........

[200]  DUVO NATUS = DUA RATUS

[201]  DUVO NATUS OM ISO = DUA RATUS SATU

[202]  DUVO NATUS OM DUVO= DUA RATUS DUA

........

[300]  TOLU NATUS =TIGA RATUS 

[301]  TOLU NATUS OM ISO = TIGA RATUS SATU

[3012]  TOLU NATUS OM DUVO= TIGA RATUS DUVO

........

[1000]  SORIBU = SATU RIBU

[1001]  SORIBU ISO = SERIBU SATU

[1002]  SORIBU DUVO = TIGA RATUS SATU